Samen voor een duurzame leefomgeving in Overijssel

Een betere wereld maak je samen. De gemeente helpt een handje aan de hand van beleid, campagnes en acties. Hoe kunnen we Overijssel samen nog duurzamer maken? In 2015 riep de stichting Duurzame Samenleving Staphorst uit tot de duurzaamste gemeente van Nederland. Hoe kan de rest van Overijssel daar een voorbeeld aannemen? En wat doet de gemeente al?

Hoe werkt de provincie aan duurzaamheid?

De provincie Overijssel werkt op verschillende manieren aan duurzaamheid. Daarvoor zijn verschillende thema’s afgesproken. Denk bijvoorbeeld aan leefomgeving, water en klimaat, energie, mobiliteit en infrastructuur, grondstoffen, voedsel en biodiversiteit.

Er worden verschillende acties georganiseerd. ‘100 dagen afvalvrij’ is daar een goed voorbeeld van. Zo’n 200 huishoudens doen mee aan een actie om gezamenlijk de hoeveelheid afval te verminderen. Uiteindelijk moeten gezinnen ‘afvalloos’ worden. Dat betekent dat een inwoner maximaal 50 kilo restafval per jaar heeft. Dat draagt bij aan een schone, gezonde en frisse leefomgeving.

Ook de volgende generaties moeten zich inzetten voor ons klimaat. Daarom is bijvoorbeeld HofPower opgezet. Dat is een energie-educatieprogramma voor middelbare scholen. Scholieren krijgen meer inzicht in energieverbruik door een energiescan te maken van hun school, aan de hand van een warmtescan. Waar gaat de meeste warmte verloren en wat zijn de grootste energieverbruikers? Door kinderen al jong te leren over energieverbruik, denken ze op latere leeftijd bewuster na over energie.

Het afvalbeleid van Overijssel
In de meeste gemeenten van Overijssel zorgt ROVA voor de inzameling van afval. Sinds vorig jaar mogen inwoners van de gemeenten waar ROVA het afval inzamelt ook blik-, sap- en zuivelpakken in de container of zak voor de plastic verpakkingen stoppen. Daaronder vallen de meeste pakken van karton. Een leeg blikje mag ook aangeboden worden. Conservenblikken, frisdrankblikjes en siroopblikken vallen daar bijvoorbeeld onder.

Plastic verpakkingen kunnen aan ROVA worden aangeboden. Plastic verpakkingen en blik-, sap- en zuivelpakken mogen naar een verzamelcontainer.

Duurzaam waterbeheer

Omdat Nederland voor het grootste deel uit water bestaat, is waterbeheer erg belangrijk om veilig en gezond te kunnen leven. Eerlijk is eerlijk: we moeten er alles aan doen om droge voeten te houden, planten te laten kunnen groeien en de natuur te behouden. Daarom werkt men in Overijssel hard aan het waterbeheer.

Door de loop der jaren is er zo’n 80 kilometer aan beken hersteld, zijn er 42 vispassages bijgekomen, zijn er 70 hectares aan anti-verdrogingsmaatregelen aangelegd, is er meer aandacht voor klimaatverandering en moeten mensen anders leren denken over water in de provincie. Het doel: een mooier landschap maken, met meer recreatiemogelijkheden.

Duurzaam bouwen
Wie een bouwproject in Overijssel begint, kan te maken krijgen met ‘duurzaam bouwen’. Dat houdt in dat er op een milieuvriendelijke manier gebouwd moet worden. Er wordt bijvoorbeeld zuinig met energie, grondstoffen en ruimte omgegaan. Er wordt zo min mogelijk afval geproduceerd en zoveel mogelijk hergebruikt.

De gemeente Staphorst is daar een koploper in. Niet voor niets is deze gemeente de duurzaamste gemeente van Nederland. Daarom wil Staphorst graag dat er duurzaam wordt gebouwd, maar stelt ze het niet verplicht. Het kan wel zijn dat de gemeente eisen voor duurzaam bouwen in het koopcontract zet.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Overijssel ziet graag meer bedrijventerreinen waar veel aandacht is voor vergroening. Dat soort terreinen zijn namelijk aantrekkelijker voor klanten en leveranciers. Ze moeten inspirerend werken voor de mensen die er werken.

Een voorbeeld: parkmanagement. Dat is groen beheer van bedrijventerreinen. Er wordt bijvoorbeeld nagedacht over hoe een gebouw verwarmd of verkoeld wordt. Daarnaast denkt men na over de verlichting. Net als bij huizen geldt dat een bedrijfspand het best warm blijft dankzij isolatie en het dichten van kieren en naden. Al deze maatregelen staan in het draaiboek ‘Parkmanagement Duurzame Energie’.

Een tweede huisje in Overijssel
Wie wil er niet wonen in de mooiste provincie van Nederland? Veel mensen zien een tweede huisje best zitten. Gezinnen kunnen een tweede huis huren of kopen. Er zijn in de provincie tal van vakantieparken en er zijn veel particuliere recreatiewoningen te huur. Wie bepaalt een huis te kopen, moet vooral kijken naar de ligging van de huis.

Ga bij de koop van het huis ervan uit dat je deze energiezuinig maakt. Het is goed om je dit bij een hypothecaire lening voor te stellen. Bouw alvast een zekerheid in. Soms moet je een tweede hypotheek bij de notaris laten vastleggen. Wil je dat niet? Dan kun je ook een WOZ-krediet aanvragen. Dan hoef je niet eerst langs de notaris en heb je geen taxatierapport nodig. Wel moet je een WOZ-opgave van de gemeente overleggen.

Handige links: